Věř v Ježíše Krista a budeš zachráněn.

Výuka hry na kytaru podle not
pro samouky

verze 10/2014

1. lekce - nota a

Úkol: Zahrát cvičení podle notové osnovy.

Noty níže uvedené (v 1. lekci) mají výšku tónu a, délky (jak dlouho se hrají) mají různé.

Hrajeme palcem pravé ruky směrem dolů k tenkým strunám na nezmáčknuté struně A (5. struna odspodu).

Noty čteme zleva doprava. Počítáme opakovaně do 4 raz-dva-tři-čtyři a hrajeme podle textu pod notovou osnovou.
Základní jednotkou je čtvrťová nota hrající na jednu dobu či na jeden úder metronomu.

Notový záznam cvičení:

K notovému záznamu:
0 - nezmáčknutá struna (levá ruka)
P - hraje palec pravé ruky (všechny noty)

Pamatujeme, že nota, která leží na 2. pomocné lince pod notovou osnovou, má jméno a a té odpovídá zvuk zahraný na prázdné 5. struně kytary. Všechny noty cvičení = a.

Nápověda:
Počítáme raz dva tři čtyři raz dva tři čtyři raz dva tři čtyři raz dva tři čtyři
Hrajeme x x x x x - x - x x x - x - - -

Noty černé s nožičkou = noty čtvrťové, hrají na jednu dobu
Noty prázdné s nožičkou = noty půlové, hrají na 2 doby
Nota prázdná bez nožičky = nota celá, hraje na 4 doby

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

2. lekce - nota h

Hrajeme palcem pr. ruky směrem dolů na zmáčknuté struně A. Struna A je zmáčknuta ve 2. políčku prstem levé ruky č.2, tj prostředníčkem - odpovídá notě h.

Počítáme do 4 a zároveň hrajeme, rozlišujeme rúzné délky not:

Značení prstů pro levou ruku:

Čísla nad notami určují, kterým prstem je struna zmáčknuta.

3. lekce - nota c1

Hrajeme palcem směrem dolů na zmáčknuté struně A ve 3. políčku prstem č. 3, tj. prsteníčkem - odpovídá notě c1.
Počítáme do 4 a zároveň hrajeme, rozlišujeme rúzné délky not.4. lekce - noty a, h, c1

Všechny noty hrajeme palcem dolů.

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

5. lekce - noty a, h, c1

6. lekce - noty a, h, c1

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

7. lekce - noty a, h, c1

Cvičení pokračuje na 2. řádku.

8. lekce - noty a, h, c1

Počítame pouze raz-dva-tři. Jedná se o 3/4 takt.

9. lekce - noty a, h, c1

10. lekce - nota d1

Hrajeme palcem směrem dolů na nezmáčknuté struně D - odpovídá notě d1.

11. lekce - nota e1

Hrajeme palcem směrem dolů na zmáčknuté struně D ve 2. políčku prstem č.2, tj prostředníčkem - odpovídá notě e1.

12. lekce - nota f1

Hrajeme palcem směrem dolů na zmáčknuté struně D ve 3. políčku prstem č.3, tj prsteníčkem - odpovídá notě f1.

13. lekce - noty na strunách D, A

14. lekce - noty na strunách D, A

15. lekce - noty na strunách D, A

16. lekce - noty na strunách D, A

17. lekce - noty na strunách D, A

18. lekce - noty na strunách D, A

19. lekce - noty na strunách D, A

20. lekce - noty na strunách D, A

Noty s praporkem jsou kratší než bez. Jedna čtvrťová nota má stejnou časovou délku jako 2 osminové.
Počítáme čtvrťové doby na dvě slabiky proto: PRV-NÍ-DRU-HÁ...

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

21. lekce - noty na strunách D, A

Pozor na 3/4 takt, počítáme na tři doby v jednom taktu.

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

22. lekce - nota g1

Hrajeme střídavě ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky pohybem k sobě, nahoru na nezmáčknuté struně g - tón odpovídá notě g1. Palec pravé ruky je opřený o kytaru, tím se fixuje ruka.

i - hraje ukazováček pravé ruky
m - hraje prostředníček pravé ruky

Poloha pro g1:

23. lekce - nota a1

Hrajeme střídavě ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky pohybem k sobě, nahoru na zmáčknuté struně g ve 2. poli 2. prstem (prostředníček) - tón odpovídá notě a1.

2 - mačká prostředníček levé ruky

Poloha pro a1:

24. lekce - noty na struně g

25. lekce - noty na strunách A, D, g

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

26. lekce - noty na strunách A, D, g

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

27. lekce - písnička na strunách A, D, g

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

28. lekce - písnička na strunách A, D, g

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

29. lekce - písnička na strunách A, D, g ve 3/4 taktu

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MID

30. lekce

Zvukový záznam cvičení SOUBOR MIDDůležité odkazy:

  • 123milan.blogspot.cz Články nabádájící ke čtení Bible, jenž má moc nasměrovat člověka z cesty k zahynutí na cestu k záchraně
  • www.youtube.com/user/milanxkantor Videa autora stránek související s výukou na klavír a mluveným slovem s kytarou na téma Bible
  • http://klavesyx.sweb.cz Výuka hry na klavír pro děti - bez not

    kantormi@seznam.cz